Bloomberg RMT

Bloombergovi ritmički pokreti imaju identilčne efekte na mozak kao spontani ritmički pokreti koje beba izvodi.

PRIMITIVNI MOZAK

Ukoliko iz nekih razloga postoji smanjenja stimulacija primitivnog mozga vestibularnim, kinestetskim i taktilnim informacijama – to će biti rezultat smanjenog mišićnog tonusa u mišićima ekstenzora tela.

Upravo iz ovih razloga izuzetno je bitno da beba bude mažena, nošena, da se ljulja i da joj se omogući da se slobodno kreće.

MALI MOZAK I RITMIČKI POKRETI

Mali mozak ima jake veze sa vestibularnim i drugim jedrima koja se nalaze u primitivnom mozgu zaduženih za koordinaciju pokreta a sa druge strane izuzetno jake veze sa bazalnim ganglijama i motornom korom velikog mozga.

Upravo, ove veze su BAZA za razvoj koordinisane motorne aktivnosti čineći pokrete lakim kao i prepoznavanjem grešaka prilikom izvodjenja – korigujući ih. U periodu od 6 – 12.- tog meseca deteta, mali mozak u značajnoj meri raste. Ritmički pokreti upravo utiču na razvoj nervnih mreža malog mozga i njegovih veza sa osatlim strukturama.

UTICAJ DISFUNKCIJE MALOG MOZGA UTIČE NA PAŽNJU I POTEŠKOĆE PRILIKOM UČENJA

Neka deca imaju izuzteno velike poteškoće da izvedu jednostavne ritmičke koordinisane pokrete.

Disfunkcijom malog mozga dolazi do disfunkcije ostalih regija velikog mozga pogotovo prefrontalne kore i regija za govor na levoj polovini mozga. Upravo ovo može da se manifestuje poremećajem pažnje, planiranja, rasudjivanja, kontrole impulsnih reakcija kao i apstraktnog razmišljanja. Takodje može zahvatiti i spontane pokrete očiju, čitanja, brzine obrade informacija, memorije, učenja i govora.

  • Veze sa prefrontalnom korom – utiču na pažnju, planiranje, rasudjivanje, kontrolu impulsnih reakcija
  • Veze sa regijama govora Wernickeova i Brocina regija – zahvata razvoj govora
  • Veze sa frontalnim regijama mozga zadužene su za pokrete očiju – utiče na praćenje i samim tim čitanje!!!

FUNKCIJA BAZALNIH GANGLIJA

Evolucijom ovaj deo mozga kod čoveka ima značajan uticaj na motornu aktivnost i u bliskoj je saradnji sa motornom korom ali isto tako je bitan i za funkciju i kontrolu socijalnih interakcija koje karakterišu rituali, rutine, striktni hijerarhijski odnosi.

Uloga bazalnih ganglija:

  • INHIBIŠE PRIMITIVNE REFLEKSE ( spontanim ritmičkim pokretima bebe) i INTEGRIŠE IH u više motorne obrasce pokreta
  • KONTROLIŠE POSTURALNE REFLEKSE (balans, stabilnost, uticaj gravitacione sile – razvijeni spontanim ritmičkim pokretima)
  • AUTOMATIZACIJA POKRETA koji su naučeni ( hranjenje, vožnja bicikle, vožnja automobila…)
  • REGULIŠE NAŠ NIVO AKTIVNOSTI i omogućava nam da sedimo mirno! Kada sedimo mirno fokusirani na dat zadatak bazalne ganlije su u tim trenucima u punoj aktivnosti.