Kvantna refleksna integracija

Kombinuje talase zvučne i svetlosne frekvencije, koji podrazumeva tretiranje akupunkturnih tačaka i meridijana za SVAKI PRIMITIVNI REFLEKS.

Kvantna refleksna integracija je moćna kombinacija lasera niske frekvencije, zvučne frekvencije i tehnika refleksne integracije, sa ciljem da “restartuje” centralni nervni sistem i ostvari brzi i vidljivi rezultati kod pacijenta.

Originalni refleksni obrasci koji nisu integrisani tokom normalnog psihomotornog razvoja utiču na različita polja:

 • na motoriku (grubu i finu)
 • na govor
 • na ponašanje
 • na koordinaciju oko-ruka
 • na čitanje …

Integrisanje refleksa se postiže povećavanjem mijelinskog omotača oko nerava i medjusobnim povezivanjem nerava sa ciljem bržeg i efikasnijeg prenosa impulsa (informacija) kroz mozak, te se na taj način se poboljšava komunikacija izmedju mozga i tela.

Refleksi mogu biti neintegrisani zbog:

 • različitih uzročnika pre, tokom i nakon porodjaja
 • genetskih oboljenja
 • neaktivnosti
 • emocionalne traume
 • saobraćajne nesreće
 • šloga

Što može biti rezultat poremećaja:

 • Cerebralne paralize
 • ADD I ADHD-a
 • Autizma
 • Smanjene mogućnosti koncentracije i fokusa na datu situaciju
 • Disleksije
 • Emocionalne nezrelosti
 • Loše memorije
 • Loše motorike (gruba,fina)
 • Otežanog razvoja govora
 • Gubitka samopoštovanja,motivacije,asocijalizacije
 • Loše senzorne integracije
 • Slabog vizuelnog praćenja
Primitivni refleksi

Primitivni refleksi zahvataju sve što radimo - od pokreta do učenja. Refleksnom integracijom se poboljšava kvalitet života individue

QRI:

Kvantna refleksna integracija laserom kombinuje talase zvučne i svetlosne frekvencije, koji podrazumeva tretiranje akupunkturnih tačaka i meridijana za SVAKI PRIMITIVNI REFLEKS PONAOSOB. Vizuelno praćenje, koordinacija oko-ruka su obično poboljšani nakon druge i treće serije tretmana. Vremenom se uočava poboljšanje na saznajnom polju, ponašanju, emocionalnoj stabilnosti i motorici. Refleksi kao što su asimetrični tonični i Moro refleks imaju uticaj na uspeh deteta u školi, u slušnoj percepciji i procesu obrade informacija, u vizuelnoj percepciji, čitanju, pisanju, matematici, prepisivanju sa table, sa pažnjom …
Većina primitivnih refleksa na rodjenju imaju ZAŠTITNU ULOGU sa ciljem preživljavanja, da bi potom imali zadatak da naprave nervne puteve za psiho-motorno učenje.
ukoliko želite više da saznate