MNRI na osnovu naučnih istraživanja PhD S.Masgutove tvrdi da refleksi nemaju isključivo zaštitnu ulogu čoveka u situacijama stresa i opasnosti ,već imaju i izuzetno veliki značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj viših funkcija kako motornih, tako emocionalnih i kognitivnih.


Da li ste primetili da se vaše dete trgne i uplaši na iznenadan zvuk, svetlost, na nadražaj na koži, na iznenadnu promenu položaja, da se ukoči kada leži na ledjima kada se udaljite od njega?

Ovo je takozvani MORO primitivni refleks – prvi refleks koji se razviija kod bebe dok je u maminom stomaku, najteži za integraciju! Kod bebe bez psihomotornih poteškoća ovaj refleks nestaje nakon 3 do 4 meseca. Njegova uloga je da omogući bebi PRVI UDAH na samom rodjenju. Nakon rodjenja ovaj refleks je jako bitan da spreči takozvanu „iznenadnu smrt u kolevci“.

Zahvaljujući ovom refleksu, beba ako zaroni glavicu u podlogu, doćiće do smanjenja kiseonika u krvi a povećanja nivoa ugljen-dioksida koji će stimulisati primitivni Moro refleks i naterati dete da odigne glavicu od podloge i oslobodi disajne puteve.

Sama uloga Moro refleksa kao i većine drugih primitivnih refleksa je ZAŠTITNA. Ona štiti dete u prvih par meseci sa ciljem OPSTANKA dok smo još bili nejaki i ne baš svesni opasnog okruženja oko nas. Vremenom kako mozak sazreva i postajemo zreli da se svesno odbranimo od opasnosti, ovaj refleks se gubi i integriše u niže strukture mozga, „nadjačan“ korom velikog mozga.

Da li ste primetili da Vaše dete dok leži ili kad pokušava da izgovori nešto, kad emotivno burno odreaguje... da kad okrene glavu da istovremeno savije ruku i nogu sa te strane?

Ovo je takozvani ASIMETRIČNI TONIČNI REFLEKS (ATNR). Pojavljuje se u 13 nedelji trudnoće, a integriše se 6-7 meseci nakon porodjaja.

Da li ste primetili da Vaše dete često izdigne palac na stopalu nezavisno od ostalih prstiju?

Ovo je BABINSKI PRIMITIVNI REFLEKS. Pojavljuje sa jednu nedelju nakon porodjaja a aktivan je do druge godine. Ovaj refleks ima ulogu da pripremi mališana da stoji. On pomaže usklađivanju pokreta leve i desne noge prilikom hoda. On takodje utiče na razvoj centra gravitacione sile ili drugačije rečeno TEŽIŠTA TELA. Ako nije integrisan, ovaj refleks utiče na ravnotežu a samim tim i koordinaciju pokreta – osoba je nespretnija. Ako pogledamo djonove na cipelama, ukoliko su izlizani sa unutrašnje strane ovaj refleks iz različitih razloga nije u dovoljnoj meri razvijen. Težište tela je prebačeno na unutrašnju stranu stopala što se i manifestuje na cipelama… Ukoliko je preterano izražen Babinski refleks, težište tela se prebacuje na spoljašnju stanu stopala i djonovi cipela su izlizani na spoljašnjoj strani.