rodjena 6.11.1974. u Novom Sadu. Studije je završila na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 2001.godine a specijalističke studije 2005.godine gde je stekla zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije …

Dr Aleksandra Ivančić
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Naš stručni tim čine terapeuti sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom

Registruje električne impulse mozga, prepoznaje najoptimalniju frekvencu i uči mozak da u toj frekvenci najekonomičnije funkcioniše kroz sistem nagrade (kvalitetnija slika na TV-u, jasniji zvuk, vibracija igračke u naručju)

ATM – „Awerness through movement“ – svesnost svog tela u pokretu.
FI – „Funkcionalna Integracija“ – tretman klijenta „jedan na jedan“.

Na čemu se bazira suština CME metode?

PNF & DNS,
MFR Miofacijalno opustanje,
Ayres metoda,
Neurofeedback,
Bal-A-Vis-X,
BBA

O Primitivnim refleksima,
Bloomberg RMT,
Kvantna integracija,
Masgutova metoda

Thyromotion program,
Galileo vibraciona platforma,
Galileo mano,
Motomed,
Neurofeedback

Vukov CentarNovi Sad

Bačka 37 A
21 000 Novi Sad
Serbia

Email:
therasuitsrbija@gmail.com

Kontaktirajte nas

Intenzivni program, Stimulacija vestibularnog aparata, Stimulacije ravnoteže, Integracija primitivnih refleksa