Dr med.spec.

Aleksandra Ivančić

Rodjena 6.11.1974. u Novom Sadu. Studije je završila na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 2001.godine a specijalističke studije 2005.godine gde je stekla zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
Neposredno nakon studija postaje majka prevremeno rodjenog deteta kome su nakon dvadeset dana ustanovljene leukomalatične promene u parietooccipitalnom delu mozga. Od tog momenta zajedno sa suprugom Goranom svim srcem počinje da se bori za svaku nervnu ćeliju u njegovoj glavici.
Nakon godinu i po dana- svakodnevnih višesatnih tretmana po Vojtinoj i Bobat metodi shvata da je fizikalna medicina na polju dečije cerebralne paralize u našoj sredini vrlo ograničena. Sa željom da svom detetu obezbedi mnogo kvalitetnije tretmane izlazi van okvira Srbije i nailazi na sjajne metode i terapeute koji su joj pored znanja kako teoretskog tako i praktičnog dali veru i nadu da će u bližoj ili daljoj budućnosti postaviti svoje dete na noge i pored velikih oštećenja mozga i vida.

Sa verom, snagom i svim prikupljenim znanjem 2012.godine otvara “Centar za razvoj ljudskih potencijala” kojim donosi nove standarde u tretmanu dečije cerebralne paralize na ove prostore.

2015. nastaje "Vukov Centar" Os-Ossis

„Vukov centar“

pruža jedinstven individualan program rehabilitacije dece sa cerebralnom paralizom sa ciljem podsticanja njihove samostalnosti i, u bližoj ili daljoj budućnosti - prohodavanja ili kod težih oštećenja poboljšanje kvaliteta života deteta a samim tim i roditelja dece sa CP.

Medicinski Fakultet Novi Sad

Diploma o stecenom nazivu specijaliste

O METODAMA:

Kroz putovanja i kroz trinaest ogodišnje iskustvo rada sa svojim detetom i mališanima koji su boravili u našem centru.

ABRMetoda

Tokom februara i maja 2009. godine kao roditelj pohadja prvi i drugi ABR kurs za roditelje u Kopenhagenu a u septembru u Austrijii  treći. Veliki je poštovatelj ove metode i dan danas sprovodi ABR tehnike na svom detetu jer je uverena da zahvaljujući njoj, i pored velikih oštećenja mozga njeno dete nema ni jednu kontrakturu ne svom telu kao ni jedan jedini deformitet, a sama struktura tela mu je mnogo jača.

Uprkos sjajnoj teoriji ABR-a, intuitivno je osetila da je njenom sinu potrebna još jača i kvalitetnija stimulacija. Septembra meseca 2011.godine pokušava da nadje nešto što bi dalo brže rezulatate na njenom detetu.

ANAT BANNIELMetoda

U Cirihu (Švajcarska) , Vuk je podvrgnut jednonedeljnom tretmanu ovom metodom pod rukom Nancy Aberle, a potom u Berlinu(Nemačka) prisustvuje seminaru Anat Banniel metode, na kom je gospodja Aberle zasnovala čitav seminar na radu sa Vukom u Švajcarskoj. Tada je imala mogućnost da na sebi oseti pokrete i vežbie koje je gospodja Nancy sprovodila na Vuku u Švajcarskoj što joj je od neprocenjive vrednosti za njen dalji rad kako sa Vukom tako i sa drugom dečicom.

THERASUITMetoda

U Češkom gradu Pribranu prisustvuje TheraSuit seminaru kod Izabele Koscielny.

U američkom gradu Mičigenu u maju 2012. boravi dve nedelje u TheraSuit Centru . Završava napredni TheraSuit seminar u kom počinje da se interesuje za primitivne reflekse jer smatra da su oni ključ ulaska u oštećen mozak.

Masgutova metoda

Feldenkrais & JKA