Integracija Ručnih Refleksa

Integracijom primitivnih refleksa ruku utičemo ne samo na finu motoriku i manuelne veštine, već i na govor, grubu motoriku.

Na slici uočavamo projekciju tela u kori velikog mozga. Usne i ruke zauzimaju najveću površinu. Iz ovog primera možemo zaključiti da stimulacijom usana i delova lica indirektno utičemo na razvoj šake i obrnuto.
Integracijom primitivnih refleksa ruku utičemo na kvalitetniji logopedski tretman.