Neurostrukturalna refleksna integracija, omogućava pripremu nerava-mišića-ligamenata za kvalitetniju integraciju primitivnih refleksa kroz MNRI program.