MOTOMED

Dete koje samostalno ne može da pokreće pedale motomeda, motomed ga pokreće sam.

Na taj način pasivno povećava obim pokreta u skočnom, kolenom zglobu i zglobovima kuka. Čim prepozna da dete može samostalno da ga pokreće, motomed to registruje i prepušta aktivne pokrete detetu i postiže se aktivno jačanje mišića nogu.

Takodje Motomed ima tu sposobnost da prepozna pojačan mišićni tonus, ukoliko se javi tokom okretanja pedala. Tog momenta se zaustavlja i pokreće nogice u suprotnom pravcu.

Motomed kao što ima pokret za nogice ima i sistem za rukice koji funkcioniše na identičan način.