AYRES METODA

Neki su problemi, kao na primer osip, slomljena kost ili slab vid, očigledni; drugi ipak, kao što je problem sporijeg učenja ili lošeg ponašanja, nisu.

Sporije učenje ili lošije ponašanje mogu biti posledica neodgovarajuće senzorne integracije u mozgu deteta.

Kako da prepoznate da li Vaše dete potencijalno pokazuje „lošu“ senzornu integraciju?

Ponašanje deteta sa SI poremećajem se deli u tri uopštene grupe:

Nedovoljno osetljivo/hipoosetljivo
(deluje kao da su mu mišići slabi, da ima slab stisak šake, ne može da podigne teže predmete,često se oslanja kako bi održavao svoju posturu, deluje bez energije, sklono je povredama i nezgodama, previše rizikuje prilikom igre, ne može da protumači govor tela ili mimike lica…)

Preterano osetljivo/hiperosetljivo (drži ruke na ušima da bi se zaštitio od relativno „bezopasnih zvukova“, smeta mu jako svetlo ili se sklanja od njega, često se odvaja od grupnih aktivnosti i stoji u ćošku, ne voli aktivnosti u kojima mu je glava okrenuta na dole – kolut unapred, izbegava objekte na igralištu ili igračke koje se pomeraju – ljuljaške, klackalice, ne voli da se prlja….)

Kombinacija hipo i hiper osetljivosti

AYRES METODA

Ako primetite neki od ovih simptoma kod Vašeg deteta, ne znači apsolutno da ono ima direktan problem sa senzornom obradom. Svako dete je indivudalno i zbog toga se detaljnom procenom i pravljenjem senzornog profila, proverava da li ima potrebe za tretmanom senzorne integracije.

U tretmanu ove terapije je potrebna posebno opremljena prostorija koja sadrži sve „izazove“ sa kojima će se susretati dete i naučiti da se samoreguliše, uz pažljivo planiranu intervenciju terapeuta. Tretman je usmeren na sve vidne probleme koje terapeut zapazi tokom svoje procene deteta ali i na osnovu informacija koje dobija od porodice i drugih bliskih osoba. Vrlo je važno da se ciljevi roditelja i terapeuta poklapaju jer se osim tretmana koji se sprovodi u odgovarajućoj senzornoj sobi, roditelji savetuju kako da postupaju sa njim u njegovoj prirodnoj okolini – kući, školici, igralištu…