GALILEO VIBRACIONA PLATFORMA

Posebno se preporučuje dečici nakon SDR operacije.

Njegova uloga:

1. Jača mišićnu snagu u kratkom vremenskom roku. Zahvaljujući visokim frekvencama preko 25Hz tokom 3 minute izaziva oko 4500 kontrakcija mišića.


2. Reguliše tonus mišića delujući preko mišićnih vretena.


3. Na nižim frekvencama poboljšava balans.


4. Daje osećaj duboke propriocepcije i bolji osećaj tela u prostoru.

GALILEO MANO

Ubrzavamo integraciju ručnih refleksa prvenstveno bazirajući se na hvatu i regulisanju mišićnog tonusa šake, ruke i ramenog pojasa

Poboljšava duboki oset ruke(duboku propriocepciju) u prostoru