MEDEK CUEVAS

CME metoda se bazira na stimulaciji sistema za ravnotežu

1. CME PROVOCIRA POJAVU MOTORNIH FUNKCIJA - koje su izostale tokom psihomotornog razvoja.

Uobičajeni pristup tradicionalnih rehabilitacionih metoda je da se pruža mnogo više pomoći mališanima tokom vežbanja nego što je potrebno, kao i da se ponavljaju motorne funkcije koje oni uveliko kontrolišu.

Klasičan primer je dete od godinu dana koje ne može da stoji samostalno a jedina mogućnost zadržavanja u ovom položaju je pridržavanje sa dve ruke uz neki predmet. Tradicionalni rehabilitacioni plan rada sa ovim mališanom bi bio upotreba šetalica, hodanja u razboju i slično sa ciljem da dete održava ovaj položaj potporom svojih ruku.

Prema prvoj karakteristici C.M.E. metode glavni cilj bi bio da PROVOCIRA stajanje BEZ podršeke.
Kako se ovo postiže?
Postiže se zahvaljujući sledećoj odlici C.M.E.-a a to je …

2. DISTALIZACIJA :

Distalizacija podrazumeva što niži hvat mališana kako bi SAMOSTALNO održavao zadati položaj.
Ukoliko se nastavimo na gore navedeni primer, dete koje može da održava stojeći stav bez ikakvih poteškoća pridržavanjem u predelu kukova , sledeći korak C.M.E. metode bi bio pridžavanje u predelu butina. Kako će dete sve duže i duže savladavati samosatalno ovaj položaj sledeći korak će biti pridržavanje u visini kolena – a ovo je upravo treća odlika ove metode a to je…

3. IZAZOV ZA MOZAK („ Challange for the brain“!)

Ovo je upravo srž metode koju je gospodin Medek Cuevas postavio kao jedan od najbitnijih postulata u tretmanu dečice sa motornim izazovima!
Medek je osmislio 100 vežbi koje je podelio sa nama kroz nivo I i nivo II.

4. STIMULACIJA SISTEMA ZA RAVNOTEŽU

Sistem za ravnotežu (tj. vestibularni sistem) je smešten u unutrašnjem uhu.
Ukoliko Vaš dlan postavite nešto iznad i iza ušne školjke u tom predelu možete zamisliti da je smešten najbitniji organ koji nam svakodnevno omogućava balans i koordinisane pokrete tj.da ležimo, sedimo, stojimo, hodamo bez ikakvih poteškoća i izazova sa kojima se mališani ometeni u motornom i psihomotornom razvoju svakodnevno suočavaju.

Svaka od vežbi je upravo specifično usmerena za stimulaciju bar jednog od ovih kanala što direktno utiče na stimulaciju ravnoteže (kao i razvoj veza izmedju ovog sistema sa vezama malog i velikog mozga , vida).
Do sada sam izučila veliki broj metoda poput TheraSuit metode, Anat Baniel metode, na mom sinu vežbala po Vojtinoj, ABR i Bobath metodi ali NI JEDNA METODA NIJE bila specifično usmerena na stimulaciju sistema za ravnotežu!

5. POSEBAN UGAO

Svaka vežba je osmišljena tako da se glava i telo uvek dovedu u POSEBAN POLOŽAJ (ugao) koja će izazvati AUTOMATSKI pokret istih, suprotan gravitacionoj sili i dovesti ih u uspravan položaj.

6. AUTOMATIZACIJA POKRETA

Dok hodamo mi ne razmišljamo da li pravimo korak levom ili desnom nogom. Koja noga nam je u osloncu a koja je u fazi njihanja. Tradicionalna rehabilitacija upravo uči, na ovaj način, oštećen mozak kako da izvodi ovu motornu radnju.

7. POSTEPENO IZLAGANJE SEGMENATA TELA GRAVITACIONOJ SILI

Gravitaciona sila je glavni spoljašnji faktor koji stimuliše neuro-mišićno-koštani odogvor tela. Kada se dete postepeno izlaže ovoj sili, senzorni receptori su stimulisani da izazovu adekvatnu posturalnu reakciju.
Ovo se postiže postepenim uvodjenjem sve zahtevnijih i zahtevnijih vežbi kada dete postepeno preuzima kontrolu na novo naučenu posturu i pokret.

8. ISTEZANJE I JAČANJE mišića su INTEGRISANE U SAM PROCES VEŽBI

Svako pasivno istezanje mišića je isključeno kroz sisitem Medekovih vežbi. Tokom izvodjenja istih dolazi do istezanja i jačanja mišića ali DINAMIČKI – AKTIVNO.