Ostale metode

OSTALEMETODE

PNF & DNS

PNF – Proprioceptivna Neuromišićna Facilitacija
DNS – Dinamička Neuromišićna Stabilizacija

MFR Miofacijalno opustanje

Tehnika miofascijalnog oslobađanja

Ayres metoda

Šta je senzorna integracija (SI)?

Neurofeedback

Registruje električne impulse mozga.
Prepoznaje najoptimalniju frekvencu.
Uči mozak da najekonomičnije funkcioniše kroz sistem nagrade.

Bal-A-Vis-X

Bal – loptica / A – audio / Vis – vid /
X – ukrštanje leve i desne hemisfere velikog mozga

BBA

Metoda koja se zasniva na Brain Gym-u kroz nase iskustvo upotpunjuje integraciju primitivnih refleksa

PNF & DNS

Ova metoda je pokazala bolje rezultate u odnosu na klasičnu kineziterapiju, te je ona naš izbor prilikom terapije.

More

MFR

“Myo” je naziv za mišić.
“Fascija” je elastični omotač vezivnog tkiva.

More

Ayres metoda

Sporije učenje ili lošije ponašanje mogu biti posledica neodgovarajuće senzorne integracije u mozgu deteta.

More

Neurofeedback

Neurofeedback je trening učenja koja omogućava osobi da menja svoje moždane talase.

More

Bal-A-Vis-X

More