THYROMOTION PROGRAM

THE PABLO SYSTEM  upotpunjuje naše terapije, čineći ih kvalitetnijim a našim mališanima interesantnijim. Kroz igru (igrice) dobijamo željeni pokret.

„Pablo sistem“ je savremeni rehabilitacioni uređaj za decu i odrasle koji imaju oštećene motorne funkcije gornjih i donjih ekstremiteta.  Svaki pokret koji izvede pacijent ispraćen je povratnom i slušnom i vidnom informacijom na ekranu.

Pablo Multiball

Olakšava re/habilitaciju ruke

Podržava rotacije u ručnom,lakatnom i ramenom zglobu(pokret supinacije i pronacije), kao i fleksiju i ekstenziju. Primera radi: Zadatak vatrogasca je da ugasi vatru na tačno odredjenoj lokaciji. Pokretom šake na desno(pronacija ruke) usmerava mlaz vode. Ukoliko voda dodje do tražene lokacije ugasiće vatru a mališan će biti nagradjen kroz igricu.

Pablo stik

Omogućava pored ovih pokreta ruke
i pincet hvatove šake.

Pablo senzor

Mogućnost
da se zakači senzor
na bilo koji deo tela.

Uz pomoć njega registruje se željeni pokret koji će pacijent tokom igrice na ekranu imati za zadatak da ga ponovi.

THYMO

Terapijska „ ploča“
(the therapy board)

THYMO je rehabilitacioni uređaj koji se može koristiti u različitim oblicima terapija koje uključuju stajanje, sedenje i oslonce rukama.