MNRI program se često naziva „nedostajućom karikom“ u mnogim profesijama koje dotiču i u najmanjem segmentu psihomotorni razvoj deteta.

Tradicionalna teroija refleksa se odnosi na to da oni i imaju zaštitnu ulogu, tačnije da su zaduženi za preživljavanje a nestaju se noramlnim motornim razvojem tokom prvih godina života (J.Ayers, V.Vojta,K.A.Semionova).

MNRI na osnovu naučnih istraživanja PhD S.Masgutove tvrdi da refleksi nemaju isključivo zaštitnu ulogu čoveka u situacijama stresa i opasnosti ,već imaju i izuzetno veliki značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj  viših funkcija kako motornih, tako emocionalnih i kognitivnih.

Rad na refleksima je kao da dotičemo samu strukturu lista, stimulišući bolje i kvalitetnije nervature. Što je razvijenija mreža, sam list ima mogućnost veće razmene vode i hranljivih materija. Ako pravimo poredjenje sa nervnim ćelijama mozga, mozak će imati kvalitetniju povezanost nervnih ćelija a samim tim, brži i kvalitetniji protok informacija integracijom primitivnih refleksa. Mozak postaje mnogo funkcionalniji na svim poljima:

MOTORNOM

VESTIBULARNOM

VERBALNOM

VIDNOM

EMOCIONALNOM

SAZNAJNOM

Zaključak

Odgovore i rešenje treba tražiti u integraciji primitivnih refleksa

Ukoliko Vaše dete:

 • ima problem koncentracije u školi
 • ne može da sedi duže vreme na stolici
 • pogrešno ili sporije prepisuje sa table u svesku
 • ima loš rukopis ili jako stiska olovku ostavljajući tragove i na desetom listu sveske
 • pojačane strahove
 • ukoliko je nespretno u igri sa loptom
 • sapliće se samo od sebe
 • ne mogu da skaču na jednoj nozi
 • loše ravnoteže,trapavije je
 • hodaju unutrašnjom ili spoljašnjom stranom stopala
 • ima nekoordinisane pokrete
 • ukoliko je agresivno ili stidljivo,povučeno u sebe …

Ukoliko mu je dijagnostikovana:

 • Cerebralna paraliza
 • Perverzivni poremećaj
 • Poremećaj pažnje
 • Usporen psihomotorni razvoj
 • Odgovore i rešenje treba tražiti u integraciji primitivnih refleksa!!!

Refleksni obrasci

Sagitalan položaj

Horizontalni položaj