THERASUIT PROGRAM

Intenzivna terapija je idealna za one koji žele da ubrzaju napredak svog deteta.

Šta podrazumeva TheraSuit intenzivni program?

Mi nudimo jedinstven i efikasan program intenzivne terapije po sistemu jedan-na-jedan sa iskusnim sertifikovanim terapeutom, kojim su obuhvaćena deca svih uzrasta sa neuromuskularnim nepravilnostima, pretežno sa dijagnozom dečije cerebralne paralize.

Naš holistički pristup fokusira se na potsticanju samostalnosti. Tokom svakog tretmana koristi se veliki broj pomagala i tehnika, uključujući i TheraSuit® odelo (meku dinamičnu proprioceptivnu ortozu), univerzalnu jedinicu za vežbanje (kavez za vežbanje), pauk, terapiju vibracionom platformom, tretman integracije primitivnih refleksa kvantnim laserom,stimulaciju gutanja.

Tipičan trening intenzivne terapije u našem centru uključuje:


Naš program traje minimalno 4 časa dnevno, 5 dana u nedelji u trajanju od 3 do 5 nedelja, zavisno od individualnih potreba pacijenta.

Univerzalna jedinica za vežbanje"Balkanski ram".

... pomoću kog je u značajnoj meri olakšano izvodjenje vežbi jačanja tačno odredjenog mišića

Therasuit metoda

Uvežbavanje funkcije uz pomoć balkanskog rama.

Vežbavanje puzanja i hodanja.

Ravnoteža i koordinacija pokreta

Stimulacija vestibularnog aparata.

Vibraciona platforma

Stimulacija srednje linije i ravnoteže
Pravilan rast kostiju i mišića
Jačanje posturalnih mišića (koji se suprotstavljaju gravitacionoj sili)
Aktiviranje ekscentrične i statičke kontrakcije mišića

Pauk / Spider

Razvoj svesti deteta da ono može da funkcioniše samo – bez “ruku terapeuta”.

Funkcionalni trening

Okretanja sa ledja na stomak, dolazak u sedeći položaj, prelaz u četvoronožni, visokoklečeći…

Therasuit odelo

koje omogućava kvalitetniji položaj tela tokom vežbi