Bal-A-Vis-X

Kroz igru utičemo na integraciju ručnih refleksa i kordinacijuoko - ruka.

Pomoću ove metode utičemo na bolju koncentraciju (hiper aktivnost) kvalitetnije čitanje, disleksiju ...

Bal – loptica, A– audio (sluh/ritam), Vis – vid, X – ukrštanje leve i desne hemisfere velikog mozga