PNF

Ova metoda je pokazala bolje rezultate u odnosu na klasičnu kineziterapiju, te je ona naš izbor prilikom terapije.

PNF Metoda

Proprioceptivna – želimo da uključimo i stimulišemo što veći broj receptora koji nam daju informacije o pokretu i položaju tela u prostoru.
Neuromišićna – želimo da aktiviramo nerve i mišiće u procesu rehabilitacije.
Facilitacija – želimo da ubrzamo i olakšamo učenje i savladavanje pokreta.

PNF & DNS

PNF je metoda koju primenjujemo kod naše dece u cilju učenja novih pokreta, poboljšanja kvaliteta već naučenih pokreta, smanjivanju mišićnog tonusa, povećanja snage i obima pokreta, korekcije posture, koordinacije i balansa, kao i povećanja efikasnosti prilikom izvođenja aktivnosti svakodnevnog života, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života naše dece.

PNF predstavlja bezbolan vid terapije koji se zasniva na individualnom pristupu svakom detetu.

Postavljanjem deteta u različite položaje, korišćenjem širokog spektra vežbi i pokreta tela, omogućavamo detetu da ispolji svoje maksimalne potencijale.

Čak i ako dete nije u mogućnosti da samostalno izvede pokret, bitno je stvaranje ideje o pokretu i osvešćivanje deteta kako da iskoristi taj pokret prilikom određene aktivnosti.

Primenom PNF-a takođe možemo preko jače strane tela delovati na slabiju (hemiplegija).

Ova metoda je pokazala bolje rezultate u odnosu na klasičnu kineziterapiju, te je ona naš izbor prilikom terapije.

DNS

Metoda koja u prvi plan stavlja neuromišićni razvoj kao ključ motorne kontrole, održavanja pravilne posture i pravilno izvođenje pokreta.

Dinamička Neuromišićna Stabilizacija

Većina naše dece nije samostalno prošla kroz sve razvojne faze, pa im naši terapeuti, postavljanjem u funkcionalne položaje, daju priliku da osveste svoj trup i osete njegovu stabilizaciju.

Pored postavljanja u funkcionalne položaje veoma je važno i osvešćivanje struktura tela koje su ključne za pravilno disanje (rameni pojas, dijafragma, rebra, kičma, karlica), jer i samo disanje utiče na pravilnu stabilizaciju trupa.

Ukoliko je dete u mogućnosti da svesno učestvuje u izvođenju vežbi disanja, sledeći korak je učenje svesne stabilizacije trupa kroz položaje i vežbe. Kod dece koja nemaju tu mogućnost, kombinacija DNS položaja sa drugim metodama dobro se pokazala u habilitaciji i rehabilitaciji naših mališana.