Ideja našeg Centra je da Vam na jednom mestu ponudimo široku paletu metoda, da što manje lutate - samim tim pokažemo prečice jer naše dvanaestogodišnje putovanje se meri hiljadama i hiljadama kilometara...

Dobro došli i hvala na poverenju!

Svim srcem ćemo se truditi da ga opravdamo.

Uz poštovanje svim roditelljima koji su spremni da se bore za svoje dete,
Dr Aleksandra Ivančić
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

VUKOV CENTAR

NOVI STANDARDI U TRETMANU DEČIJE CEREBRALNE PARALIZE

Naš tim je visokoobrazovan, stručan a iznad svega pun ljubavi prema našim malim pacijentima.

Da bi se novi član priključio našem timu mora da prođe kroz naše interne edukacije u trajanju od 8 meseci do godinu dana. Svaki terapeut našeg tima ima obavezu za daljim usavršavanjem kroz striktno definisane seminare.
Kroz redovne interne seminare standardizujemo rad našeg tima. Iznad svega negujemo timski duh i međusobnu ljubav i toleranciju.