Oprema

Oprema

Thyromotion program

Pablo & Thymo

Galileo

Galileo vibraciona platforma / Galileo mano

Motomed

Motomed je aparat koji imitira pokrete bicikla.

Neurofeedback

Registruje električne impulse mozga.
Prepoznaje najoptimalniju frekvencu.
Uči mozak da najekonomičnije funkcioniše kroz sistem nagrade.

Thyromotion program

THE PABLO SYSTEM upotpunjuje naše terapije, čineći ih kvalitetnijim a našim mališanima interesantnijim. Kroz igru (igrice) dobijamo željeni pokret.

More

Galileo

Galileo vibraciona platforma / Galileo mano

More

Motomed

Motomed je aparat koji imitira pokrete bicikla. Dete koje samostalno ne može da pokreće pedale motomeda, motomed ga pokreće sam.

More

Neurofeedback

Neurofeedback, je trening učenja koja omogućava osobi da menja svoje moždane talase.

More